Julgrytan

Med de insamlade medlen hjälper vi mindre bemedlade barnfamiljer i Finland, ensamma åldringar och unga som löper risk att bli marginaliserade.

Ge din gåva:

Via MobilePay-appen

9090


Via pivO-appen

0504001869


Via bankgiro

FI57 2084 3800 0057 29
referens 8808

Vid julgrytorna

13.–23.12.2019

Med textmeddelande

PATA (10€)  
eller PATA20 (20€) 
nummer 16499

Insamlingstillstånd: RA/2016/881 Polisstyrelsen 15.12.2016, 1.1.2017 - 31.12.2021

Vi tackar alla Julgrytsinsamlingens samarbetspartner!