företagsdonering

Julgrytan är en traditionell och älskad insamling, vars inkomst delas ut till de mindre bemedlade i hemlandet. Medlen som fås ur julgrytan delas ut som mat, kläder, och presentkort till mindre bemedlade barnfamiljer och andra med små inkomster, samt personer med risk för att marginaliseras. Utdelningen sker på Frälsningsarméns kårer i olika delar av landet.

Utan våra samarbetspartners skulle Julgrytsinsamlingen inte lyckas. Julgrytan har fått både immateriell och materiell hjälp från otaliga välvilliga håll. Många företag har gett sin sakkännedom och sitt kunnande, dessutom helt pro bono. Det betyder mycket. Samlingarnas intäkter har ökat och vi har kunnat hjälpa inhemska mindre bemedlade allt mer.

Företagsdonerings-räkning

Beställ en företagsdoneringsräkning med ta kontakt-formuläret.

Hur ditt företag kan delta i julgrytsinsamlingen

Det är möjligt att förverkliga julgrytsinsamlingen årligen, för Frälsningsarméns arbete har många vänner- privatpersoner och företag. Skänkt service, sakkunnighet och materiell hjälp har i årtionden försäkrat insamlingens kontinuitet och bekanthet. Hundratals människor jobbar som frivilliga julgrytsvakter landet runt.

  • Företagsdonering  » Du kan som ett företag donera pengar till julgrytan, endera genom att betala in pengar på julgrytans insamlingskonto FI 57 2084 3800 0057 29 referens nummer 8808 eller genom att beställa en räkning.
  • Ge sakkännedom eller mediautrymme  » Du kan ge oss din sakkännedom t.ex. i kampanjplanering eller en mediaplats i din egen nätverksomgivning.. 
  • Grunda en nätgryta ochsamla pengar i din egen grupp » Du kan grunda en egen nätgryta, dit du kan inbjuda personal och vänner att donera.Ditt företag kan även mångdubbla summan somdin grupp insamlat! 
  • Marknadsföring av välgörenhetsprodukter; en delav produktens pris kan doneras för att hjälpa de mindre bemedlade  »  Julgrytan har sina egna yllesockor, vars intäkt doneras till julgrytsinsamlingen.
  • Varu- och livsmedelsdonationer via vår socialtjänst till dem som behöver hjälp
  • Ge din personal en chans att delta i välgörenhetsarbete som frivilliga julgrytsvakter
  • Nya idéer och andra samarbetsprojekt! Vi kan också tillsammans skräddarsy ett julgrytspartnerskap som passar ditt företag.

Tillsammans är vi mer. Vill du hjälpa de mindre bemedlade i hemlandet?

Kom med, julgrytan erbjuder många sätt att hjälpa!

Ta kontakt