Utdelningen av Julgrytsmedlen

Medlen som fås ur Julgrytan delas ut som mat, kläder, och presentkort till mindre bemedlade barnfamiljer och andra mindre bemedlade samt personer med risk för att marginaliseras. Utdelningen sker på Frälsningsarméns kårer i olika delar av landet. Medlen används också för olika stödverksamheter, såsom läger, hobby- och klubbverksamhet. En del av medlen delas ut före jul, en del under det följande året.

Kläder inlämnade till julgrytorna delas ut till behövande och säljs på våra loppmarknader och i iCare secondhand-butiker. Människor som behöver hjälp i form av kläder, kan få ett presentkort från vårt sociala hjälpcenter och med det kan de köpa kläder och andra tillbehör från loppmarknaderna eller iCare-butikerna. Alla nya sockor, vantar och andra stickade arbeten delas ut direkt via våra sociala hjälpcenter.

Alla intäkter från Julgrytsinsamlingen går till hjälpmål i hemlandet.

Frälsningsarméns anställda har i sitt arbete märkt att speciellt barnfamiljernas ekonomiska svårigheter har ökat under det gångna året.

Dessutom har långtidsarbetslösheten försämrat tusentals människors inkomst och för många har allt detta med tiden lett till problem med såväl den fysiska som den psykiska hälsan. Även många pensionärer har så små inkomster att det är svårt att ha råd ens med det nödvändigaste. Det behövs verkligen hjälp.

Vi hjälper tiotusentals människor året om. En stor del av de hjälpbehövande är barnfamiljer, de flesta familjer med ensamförsörjare. En annan stor grupp är pensionärer med små inkomster. Ännu en stor grupp är hushåll med en eller två arbetslösa.

Julgrytan producerar årligen nästan en miljon euro av god vilja. Julgrytan är som känt en av de mest kostnadseffektiva biståndsverksamheterna. Frälsningsarméns insamlingskostnader är mycket små i alla städer, eftersom en stor del av verksamheten utförs som talkoarbete. Från summan subtraheras endast insamlingskostnaderna, vilka man försöker hålla så låga som möjligt, ca. 10 %. 2020 var Julgryteinkomsten 1 250 000 euro.