Insamlingsinfo

Vem får hjälp genom Julgrytsinsamlingen?

Med de insamlade medlen hjälper vi mindre bemedlade i vårt land. Några exempel:

  • Mindre bemedlade barnfamiljer
  • Pensionärer med små inkomster
  • Arbetslösa och arbetsoförmögna
  • Unga med risk för att marginaliseras
  • Studerande som är i behov av mathjälp


Vad kan man hämta till grytan?

  • Kontanta pengar är det enklaste sättet
  • Man kan hämta hela och rena använda (eller nya) kläder och andra saker till en delgrytor
  • Vi tar också emot oöppnade och tydligt märkta matpaket/påsar (hembakade produkter kan vi tyvärr inte dela ut)

Andra sätt att ge gåvor

Via nätet:

www.joulupata.fi

Nätgytor:

Grunda en egen gryta och inbjud vänner, kolleger och släktingar att stöda insamlingen
www.nettipata.fi

Med textmeddelande:

Skriv PATA eller PATA20 till nummer 16499 (10€ eller 20€ )

MobilePay-applikation: 

Nummer 9090

Pivo-applikation:

Nummer 0504001869

Bankgiro:

FI57 2084 3800 0057 29, referensnummer 8808

Insamlingstillstånd / betalningsleverantör


Allmänt om Frälsningsarmén

Frälsningsarmén är en kristen rörelse , som gör socialt hjälparbete. Frälsningsarmén grundades i England år 1865. I dagens läge verkar vi i 128 länder. I Finland har Frälsningsarmén verkat sedan år 1889.I Finland har vi verksamhet på ungefär 40 orter i olika delar av landet. Frälsningsarmén har församlingsarbete ( vilket sker i kåren, jfr kyrka), daghem och lägerverksamhet, inkvartering för hemlösa, lopptorg samt socialt arbete. Vår verksamhet bygger på att bemöta människor med alla deras behov.Redan från första början har tanken bakom verksamheten varit Soppa,Såpa och Själavård. Vårt hjälparbete förutsätter ingen särskild övertygelse, vi hjälper alla utan åtskillnad. Hjälp ges och tas emot överallt där det är möjligt. Ytterligare information finns på våra hemsidor: www.pelastusarmeija.fi

Julgrytans historia

Idén till julgrytan föddes i San Fransisco, USA år 1891.Kaptenen I Frälsningsarmén Joseph McFee ville hjälpa arbetslösa sjömän och medan McFee funderade hur det skulle bekostas såg han i ett butiksfönster en trefotad ställning i vilken det hängde en stor gryta . Han köpte grytan, ställde den i ett livligt gathörn och satte upp en skylt där det stod: ”Låt grytan puttra!” Historiens första julgrytsinsamling var en stor succé och hjälpte till att mätta många hungriga munnar. Julgrytorna spred sig under följande år över hela USA och vidare till andra länder.

I Finland har julgrytsinsamlingen ordnats sedan 1906. Under årtiondenas gång har Julgrytan blivit ett traditionellt inslag i gatubilden i juletid . Man kan till och med påstå att denna 111-åriga insamling är en viktig del av finländsk jultradition. Viljan att hjälpa och att ge till andra är fortfarande stark.Tradition har det blivit också av Julgrytans insamling på nätet och nätgrytorna som för sin del grundades åren 1998 och 2003.

Utdelning av Julgrytans gåvor

De insamlade medlen från julgrytan delas ut vid Frälsningsarméns verksamhetsställen,som mat, kläder och gåvokort till mindre bemedlade barnfamiljer och andra med små inkomster och till sådana som löper risk att bli marginaliserade. Medlen används också till olika stödverksamheter som läger, samt hobby- och klubbverksamhet. En del av de insamlade medlen delas ut före julen, resten under det följande året.

Frälsningsarméns anställda har i sitt arbete märkt att speciellt barnfamiljernas ekonomiska situation har försämrats under det gångna året. Dessutom har långtidsarbetslösheten försämrat tusentals människors inkomst och för många har allt detta med tiden lett till problem med såväl den fysiska som den psykiska hälsan.Även många pensionärer har så små inkomster att det är svårt att ha råd ens med det nödvändigaste. Det behövs verkligen hjälp.

Vi hjälper tiotusentals människor året om. En stor del av de hjälpbehövande är barnfamiljer, de flesta familjer med ensamförsörjare. En annan stor grupp är pensionärer med små inkomster.Ännu en stor grupp är hushåll med en eller två arbetslösa.

Kostnadseffektiv verksamhet

Julgrytan är som känt en av de mest kostnadseffektiva hjälpverksamheterna. Frälsningsarméns insamlingskostnader är mycket små i alla städer , eftersom en stor del av verksamheten utförs som talkoarbete. Också många affärer deltar i insamlingen – genom att ge varor antingen gratis eller till nedsatt pris. [email protected]