JULGRYTAN ÄR DEN MEST TRADITIONELLA FINSKA JULINSAMLINGEN

Julgrytan är en insamling som Frälsningsarmén ordnar varje jul för att hjälpa inhemska mindre bemedlade. Grytorna på gatorna har varit en symbol för hjälpen under nästan hela Frälsningsarméns 130-åriga historia. De har också blivit en synlig del av finsk jultradition. Också internetinsamlingen blir helatiden populärare. Den samhälleliga nätgrytan är för många donerare redan nu ett uppskattat sätt att visa att de stöder ett gott ändamål. I år är målet för insamlingen en miljon euro.

Fastän tiderna förändras, kvarstår behovet av hjälp.

Tack för din hjälp!

Historien bakom julgrytsinsamlingen

Kapten Joseph McFee ville år 1891 hjälpa personer i sårbar ställning i San Francisco, speciellt juletid, men han visste inte hur han kunde finansiera hjälpverksamheten. Han kom ihåg att han i båthamnen i Liverpool, England, hade sett en stor gryta, dit passagerarna kastade mynt för att hjälpa de fattiga. Kapten McFee placerade en likadan gryta på flotteplatsen i Oakland, och uppmuntrade publiken att ”hålla grytan kokande”. Han fick insamlat de behövda medlen för att organisera en jullunch för de fattiga.

Julgrytsinsamlingen har ordnats i Finland sedan år 1906. Genom årtionden har Julgrytan blivit en traditionell syn i den jultida gatubilden. Med de insamlade medlen ges julhjälp till barnfamiljer, åldringar och hemlösa, samt ordnas julfester. Den över hundraåriga insamlingen är en viktig del av den finska jultraditionen. Ideologin om att ge och att hjälpa lever fortfarande starkt.