till media

De i julgrytsinsamlingen insamlade medlen används för att hjälpa de mindre bemedlade i hemlandet. Julgrytsinsamlingen hjälper också lokalt. Inkomsterna för varje julgryta delas också ut på ifrågavarande ort. Julgrytorna är på gatorna 15–23.12.2023. 

Julgrytan 2023 pressmeddelande 

Vem får hjälp genom Julgrytsinsamlingen?

  • Mindrebemedlade barnfamiljer
  • Pensionärer med små inkomster
  • Arbetslösa och arbetsoförmögna
  • Unga med risk för att marginaliseras
  • Studerande som är i behov av mathjälp

Hur känner man igen en Julgryta?

Julgrytsuppsättningen består av röda rör, vilka bildar en säker omgivning för julgrytan. Självajulgrytans nedre del är svart och locket är rött. Som en krona på julgrytsuppsättningen finns tre flaggor, av vilka två symboliserar hjälpen i hemlandet och en, Frälsningsarméns flagga, är en symbol för att vara en hjälpgivare. Julgrytan har hedersvakter, med andra ord julgrytsvakter. Julgrytsvakten kan vara ensoldat från Frälsningsarmén eller en frivillig person. Julgrytans signalfärger är röd och vit. Förutom gatugrytorna på centrala platser finns det små grytor utan vakter för penningdonationer. 

Grytan inbringar årligen nästan en miljon välvilliga euro. Julgrytan är som känt en av de mest kostnadseffektiva hjälpverksamheterna. Frälsningsarméns insamlingskostnader är mycket små i alla städer, eftersom en stor del av verksamheten utförs som talkoarbete. Från inkomsten subtraheras endast insamlingskostnader, vilka man strävar till att hålla så låga som möjligt. År 2020 var Julgrytsinkomsten rekordhög,
1 250 000 euro.

Bilder

Kontaktuppgifter

Ansvarig för marknadsföring och företagssamarbete
Mira Vuorenpää
050 4733 646
[email protected]