Haluamme sinut! Tule pelastusarmeijan Joulupatavahdiksi.

  

En julgrytsvakt gör en god gärning

Julgrytsinsamlingen är en betydande del av den finländska jultraditionen. De insamlade gåvorna  används till förmån för mindre bemedlade barnfamiljer och andra nödställda människor i hemlandet. 

Att vakta julgrytan är inte svårt, allt man behöver är ett gott humör och varma kläder, för en del julgrytor finns också ute på gatorna. Redan en timme under en enda dag är en betydande insats.

Anmäl dig redan nu till inkommande jul

 

De insamlade medlen går till mindre bemedlade

Osäkra förhållanden och ekonomiska svårigheter kastar en skugga över många barnfamiljers liv – särskilt under jultiden framstår nöden tydligare. Frälsningsarmén delar ut gåvorna från Julgrytan i form av mat, kläder och gåvokort åt mindre bemedlade familjer och andra nödställda i vårt land. Hjälpen ges alltså på nära håll, och når säkert fram. 

Även företag kan ge av personalens tid till välgörande ändamål genom att anmäla sig till frivilliga grytvakter. 

Information om insamlingen

 

 

Skicka dina kontaktuppgifter ifall du vill vakta julgrytan.
Vi kontaktar dig.

Vi bildar en reserv av julgrytsvakter av dem som anmäler sig. OBS. Ifyllandet av formulär är inte bindande. Vi tar kontakt separat för att komma överens om en eventuell fortsättning. 

 

 

 

Julgrytorna finns på centrala platser vid huvudgator eller i köpcentrum 14.-24.12. kl. 9-21. Du kan skriva en kommentar i fältet nedanför ifall du har önskelmål angående tider eller klockslag.